Úhelné kameny pravdy

 

Úhelné kameny pravdy
Jak jste už pravděpodobně zjistili, učení v Bibli nejsou prezentována podle témat. Například kniha Genesis ani žádná jiná nám nedává úplné vysvětlení božství. Důležitý způsob studia Bible je najít všechna učení související s určitým tématem. Autoři Floyd Woodworth ml. a David Duncan se budou držet tohoto systematického studia, aby zjistili, co Písmo učí o vesmíru a jeho Vládci, o lidstvu a struktuře, kterou Bůh zvolil pro jeho vývoj. Studenti také odhalí, co Bible říká o budoucnosti.
 
Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu
Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty
 
Lekce 1: Bůh: Jeho podstata a vlastnosti
V této lekci budete studovat našeho Stvořitele a jeho podstatu.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Bůh: Morální charakteristika a skutky
V této lekci budete rozebírat morální charakteristiku Boha a uvidíte, že Bůh, který nás stvořil, je aktivní v pečování o své stvoření a zabezpečování všeho, co potřebujeme, abychom přišli do Jeho království.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Kristus: Viditelné vyjádření neviditelného Boha
V této lekci se budeme zabývat učením o Ježíši Kristu, který je “jasem jeho (Boží) slávy a vyjádřením jeho podstaty” (Židům 1:3)
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Duch svatý: Moudrý správce
V této lekci budeme rozebírat Ducha svatého: Jeho božství, osobnost a službu. Budeme se také zabývat ovocem Ducha.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Andělé: Armády temnoty a armády světla
Bible má hodně co říci o andělech. V této lekci se naučíme něco o vlastnostech andělů. Budeme studovat Boží anděly, a stejně tak původ a podstatu satana a jeho padlých andělů. V neposlední řadě se dozvíme, že Boží všemohoucnost je zárukou vítězství věřících nad silami zla.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Lidstvo: Lidští poddaní Stvořitele
V této lekci se podíváme na lidstvo a práva a povinnosti těch, kteří akceptují svrchovanost Boha
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Hřích a spasení: Problém a řešení
V této lekci se dozvíme, co Bible říká o původu a následcích hříchu. Ale díky Bohu nemusíme ukončit studium v tomto bodě beznaděje. Také se dozvíme o řešení, které nabízí Kristus.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Písmo: Napsané Boží zjevení
Bible je psané Boží zjevení. To znamená, že je nejvyšší autoritou v církvi a v životě věřících.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Církev: Společenství Božího lidu
V této lekci budeme zkoumat nástroj, který si Bůh vybral, aby Ho oslavil, aby se staral o duchovní život a šířil dobrou zprávu mezi ostatní. Když studujeme církev a pochopíme její pravý význam, budeme schopni ocenit hodnotu, kterou jí Bůh dal a která způsobila, že za ni dal svůj život.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 10: Budoucnost: Zjevení, odměna a pokoj
V této lekci budeme rozebírat naplnění biblických proroctví a budoucí naplnění Božího plánu.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Klíč k otázkám
 
Zobrazit/stáhnout dokument
 
Zprávy studenta
 
Zobrazit/stáhnout dokument