Lidé, úkoly a cíle

 

Lidé, úkoly a cíle
Většinu našich znalostí získáme dvěma způsoby: ze vzorů a z principů. V této knize autor Billie Davis analyzuje vedení z obou pohledů a uvádí jako příklady několik Bohem vyvolených vedoucích. Studenti mají možnost se zamyslet nad těmito známými biografickými studiemi z Bible v souvislosti s vedením. Kniha obsahuje popis nejmodernějších teorií vedení a rozvoje lidí a vysvětlení, jak tyto teorie lze aplikovat v souladu s křesťanskou vírou a praxí.
 
Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu
Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty
 
Lekce 1: Lidé, kteří vedou a následují
Jaké jsou vlastnosti zbožného vedoucího? A jaké je místo vedoucího v Božím plánu? V této lekci budeme studovat vedoucí z Bible a naučíme se něco o vedení v životních situacích.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Vedoucí si váží lidí
V této kapitole budeme studovat pravidla navazování vztahů s lidmi a odhalíme, že pro dobré vedení je důležité to, jak vnímáme ostatní.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Vedoucí rostou a pomáhají růst ostatním
V této lekci budeme zkoumat biblické příklady a principy Božího plánu pro rozvoj a udržování Jeho Církve. Také se dozvíme něco o našem vlastním růstu coby křesťanských vedoucích a jak toto pomáhá Církvi růst.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Vedoucí plánují a organizují
V této lekci budeme studovat vedení krále Davida a aplikovat,co se naučíme, do současného vedení. Naučíme se také, jak načrtnout plány a připravit pracovní listy pro určitý projekt.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Vedoucí komunikují
Biblický záznam o Jozuovi ukazuje, jak vedoucí komunikují s ostatními. Na jeho příkladu se naučíme důležité komunikační principy a také jak naslouchat jako vedoucí.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Vedoucí řeší problémy a rozhodují se
V této lekci budeme zkoumat metody velkého vůdce – Nehemjáše. Od něj a současných vědců se naučíme, jak řešit problémy a dělat rozhodnutí.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Vedoucí přijímají zodpovědnost
Musíme se naučit chápat důležitost a podstatu cílů. Měli bychom také přijmout zodpovědnost za jejich dosažení. Studium biblické knihy Ester nám pomůže přijmout zodpovědnost ve vedení.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Vedoucí směřují k cílům
Aby naše vedení mělo smysl, měli bychom pochopit postupy církve a jak přispívají k dosažení cílů, které nám dal Bůh.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Vedoucí jsou motivováni a motivují ostatní
Klíčem k dobrému vedení je motivace – pro vedoucí a následovníky. Pochopení motivace lidí je zásadní k tomu, abychom jim mohli pomoci dosáhnout cíle, které byly určeny.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Dodatky
 
Zobrazit/stáhnout dokument
 
Klíč k otázkám
 
Zobrazit/stáhnout dokument
 
Zprávy studenta
 
Zobrazit/stáhnout dokument