Zodpovědný křesťan

 

Zodpovědný křesťan
Autor Jose R. Silva Delgado nám ukazuje, jak se stát věrnými správci. Ježíš v podobenství popisuje dva dobré služebníky, kteří spravovali svůj majetek moudře, ale odsuzuje třetího, který s tím, co mu bylo svěřeno, neudělal nic. Tento kurz učí, jak spravovat a investovat to, co nám Bůh svěřil, aby nám jednoho dne řekl: „Správně, služebníku dobrý a věrný... Vejdi a raduj se u svého pána.“ (Matouš 25:23)
 
Prohlédnout/stáhnout celý kurz
Prohlédnout/stáhnout průvodní dokument
 
Lekce 1: Bůh – vlastník všeho
V této lekci se naučíme pravdu o tom, že nejsme vlastníky toho, co máme, protože je to Bůh, kdo je vlastníkem všeho, co existuje. Pokud opravdu porozumíte plnému smyslu této pravdy, způsobí to převrat ve vašem životě a vaší službě.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Člověk – Boží správce
V této lekci budete studovat svou úlohu správce věcí, které patří Bohu. Objevíte, že správcovství má co do činění s celým křesťanským životem, ne jen s jeho částí.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Řízení našich životů
V této lekci se naučíte, jak řídit váš život tak, jak to chce Bůh. Za prvé zjistíte Boží plán pro váš život a za druhé zjistíte, jaká je vaše úloha v tomto plánu.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Rozvoj našich osobností
Jako Boží správci máme velkou nevyhnutelnou zodpovědnost věrně spravovat to, co nám Bůh dal. S ohledem na naši osobnost, naší zodpovědností je bránit to a rozvíjet, dokud nebudeme jako Kristus.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Péče o naše těla
V této lekci se naučíte, jak procvičovat správcovství na svém těle. Najdete zde užitečné pokyny k tomu, jak zacházet se svým tělem k Boží oslavě, udržet ho v kondici a prezentovat jej vhodným způsobem před ostatními.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Využívání našich osobních zdrojů
Tato lekce vám dá některé nápady na to, jak dobře využít váš čas. Naučí vás, jak objevit, rozvinout a použít vaše schopnosti pro Boží slávu.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Naše peníze a majetek
Tato lekce stanovuje principy týkající se peněz a majetku, které by vás měly vést k postoji, jaký byste měli mít. Lekce dále stanovuje také techniky, které vám pomohou vykonávat vaše povinnosti.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Naše domovy
Jakožto křesťanský pracovník nebo věřící potřebujete vědět, co dělat, abyste byli dobrými správci vašeho domova. Naučíte se, jak řídit vaši rodinu a používat váš domov tak, jak to chce Bůh.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Naše církev
V této lekci najdete návrhy na to, jak mobilizovat členy vaší církve k tomu, aby vykonávali Velké poslání, a dostanete nějaké nápady na to, jak zlepšit finanční situaci vašeho sboru.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 10: Naše společnost
Tato lekce vám pomůže objevit různé způsoby, jak můžete procvičit vaše správcovství ve společnosti jakožto svědek, občan nebo soused.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Formuláře na odpovědi
 
Prohlédnout/stáhnout dokument
 
Kontrolní testy
 
Prohlédnout/stáhnout dokument
 
Klíč
 
Prohlédnout/stáhnout dokument