Modlitba a uctívání

 

Modlitba a uctívání
Uctívání zahrnuje chválu a službu Bohu. Autor Morris Williams nás uvádí do nového života modlitby a uctívání. Bližší pohled na modlitbu, kterou Ježíš učil své učedníky, nám ukazuje, že Ježíš věřil, že od našich životů nemůžeme modlitbu a uctívání oddělit. Modlitba není nikdy ukončena; je součástí všeho, co děláme. V tomto kurzu je modlitba prezentována jako příprava na uctívání a uctívání je definováno jako neustálé žití takovým způsobem, který těší Boha a naplňuje Jeho záměr.
 
Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu
Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty
 
Lekce 1: Modlitba ke komu?
V této lekci budeme mluvit o pravém Bohu a o tom, jak se k Němu modlit. Budeme studovat věci, které jsou pro Boha důležité, abychom se mohli modlit podle Jeho vůle.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Rodinné vztahy
Modlitba musí začít porozuměním tomu, kdo jsme. Pokud porozumíme tomu, že jsme synové Boží, dodá to do naší modlitby důvěrnost. Je úžasná věc vědět, že nás náš Otec miluje a zajišťuje všechny naše potřeby.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Královské občanství
Proč bychom měli psát o nebi, když mluvíme o modlitbě a uctívání? Je pro to velmi dobrý důvod! Pokud se máme modlit tak, jak bychom se modlit měli, musíme vědět, kdo jsme a kam patříme. Musíme mít správný vztah k Tomu, ke komu se modlíme. Musíme mluvit o věcech, které nás oba zajímají.
Nebe je skutečné místo, a ti, kteří jsou synové Boží, tam přijdou. Proč bychom se za to tedy neměli modlit?
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Král hoden uctívání
Jaké jsou ty nejdůležitější věci, za které se modlit? To je otázka priorit. Budeme mluvit o prioritách.
Prvně musíme uctívat. Poté můžeme žádat. Ale pamatujme, On odměňuje ty, kteří Ho hledají – ne ty, kteří hledají odměnu! Prioritou v modlitbě je uctívání. Máme se starat o Něj a Jeho království nade vše ostatní!
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Království hodno hledání
Někteří lidé mají pro svůj život veliké plány. Křesťané hledají Boží slávu a příchod Božího království.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Plán hoden následování
Jste připraveni a ochotni plnit Boží vůli? Bůh používá věci, které se nám dějí, k tomu, aby nám pomohl být jako Ježíš a plnit Jeho vůli. Modlitba nám pomůže poznat, proč Bůh dopouští, aby se nám různé věci děly.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Potřebná podpora dodána
Většina lidí si myslí, že Bůh je dobrý jen na to, aby jim dal to, co chtějí. Bůh zaslíbil naplnit všechny naše potřeby. Ale Bůh chce, abychom Ho hledali, protože Ho milujeme a ne pro ty věci, které chceme, aby nám dal.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Společenské potřeby uspokojeny
Je možné modlit se s duchem neodpuštění a očekávat Boží odpověď? Opravdu můžeme uctívat Boha a ve stejnou chvíli nenávidět svého bratra? Můžeme se modlit za lidi, které opravdu nemáme rádi?
Modlitba a uctívání ovlivňují náš postoj k ostatním. Jaký je účel modlitby, pokud nám nemůže pomoci milovat naše sousedy?
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Potřeba svatosti naplněna
Potřebujeme Boží moc v našich životech, pokud máme být přemožiteli! Jedna věc, kterou bychom měli v modlitbě stále opakovat je: „Já to sám nezvládnu. Sám to nezvládnu. Potřebuji pomoc!“ Pokud máme být přemožiteli, musíme dovolit Duchu svatému, aby nám pomohl.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 10: Potřeba zabezpečení poskytnuta
Ďábel pracuje velmi tvrdě na tom, aby zastrašil věřící. Ďábel by uspěl, kdyby nebylo té “zdi”, kterou Pán postavil před svůj lid.
Bůh ví, že bez testů a zkoušek neporosteme do duchovní síly. Proto Bůh čas od času odstraní tu zeď. Povolí satanovi, aby nám dělal potíže. Je to pro naše dobro, které v tom ale můžeme poznat jen skrze modlitbu a uctívání.
Udělejme z potíží své služebníky! Vytěžme z nich vše dobré, co vytěžit můžeme!
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Klíč k otázkám
 
Zobrazit/stáhnout dokument
 
Zprávy studenta
 
Zobrazit/stáhnout dokument