Stany, chrámy a paláce

 

Stany, chrámy a paláce
Tato kniha, kterou napsal Rick Howard, je přehledem Starého zákona – počínaje stvořením, přes potopu světa až k tématu Bohem vyvolených lidí, potomků Abrahamových. Autor rozebírá starozákonní spisy jako záznamy o tom, jak Bůh jedná s lidmi, které si vyvolil, aby požehnal svět. Řeší se tu mnoho jmen, výrazů a událostí, kterým často nerozumíme, a zároveň tu najdeme otázky, které nám mohou pomoci lépe pochopit starozákonní dobu.
 
Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu
Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty
 
Lekce 1: Boží způsoby a Boží Slovo
V této lekci se dozvíte, jak se Bůh zjevil nám všem skrze své mocné skutky a prorocké zprávy.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Historie lidstva
Tato lekce je zaměřena na Genesis 1-11. Dozvíte se něco o postavách a událostech, které jsou zapsány v těchto kapitolách, a najdete odpovědi na četné otázky o původu světa a Božích lidí.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Historie Vyvolených
Tato lekce vám ukáže, jak Bůh projevil svou ohromnou moc, když vybral, zachoval a zachránil svůj lid. Při studiu těchto událostí získáte nový vhled a porozumění Jeho záměru.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Historie víry a uctívání
Budete následovat Izraelity na jejich cestě do Země zaslíbené. Vaše chápání toho, co zahrnuje víra a uctívání bude výrazně obohaceno studiem materiálů v této lekci.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Domov pro Boží lid
Tato lekce vám pomůže porozumět různým zkušenostem Božího lidu z prvních let, co vlastnili a žili ve své zemi. Když pochopíte tyto zkušenosti, můžete se naučit i něco pro svůj vlastní život.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Království sjednoceno
V této části se dozvíte více o časech úžasného požehnání a prosperity a o prvních třech králích, kteří vládli Izraeli.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Spisy z doby království
Ve Starém zákoně je pět knih, které jsou známé jako poezie nebo knihy moudrosti. Zatímco budete studovat tuto lekci, pochopíte, proč jsou tyto texty krásné v každém jazyce, do kterého jsou přeloženy. Váš duchovní život bude touto lekcí obohacen.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Království rozděleno
Tato lekce vás vrátí do posledních dnů vlády krále Šalomouna a následujících let. Seznámíte se se zprávami, které Bůh předal skrze své proroky.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Odsouzení a zajetí
Dozvíte se o tom, co se Boží lid naučil skrze hořké zkušenosti. Některé tyto zkušenosti jsi přinesly trvalý duchovní užitek. A vy v nich můžete nalézt pravdy, které můžete aplikovat na váš vlastní život.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 10: Návrat a obnovení
Bůh navrátil svůj lid do jejich země jak slíbil. Stejně jako Izraelité, i my můžeme být povoláni k obnově našich vlastních životů a ke službě Bohu.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Klíč k otázkám
 
Zobrazit/stáhnout dokument
 
Dodatek
 
Zobrazit/stáhnout dokument
 
Zprávy studenta
 
Zobrazit/stáhnout dokument