Rozumět Bibli

 

Rozumět Bibli
Předmětem tohoto kurzu je pečlivé a metodické studium Bible. V první části představuje autor, Dorothy Johns, principy, klíčové výrazy a způsoby výkladu, které jsou základní pro efektivní metody biblického studia. Následující řada lekci klade důraz na pečlivou četbu jednotlivých knih prostřednictvím syntetické metody neboli metody studia celé knihy. Kritiku životopisné, tématické a posvěcující metody ke studiu najdete v poslední části. Přestože je většina tohoto předmětu zaměřena na rozumový výklad toho, jak studovat Bibli, hlavní důraz je kladen na duchovní růst studenta a na systematické studium Písma, které je nejlepším způsobem k dosažení tohoto cíle.
 
Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu
Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty
 
Lekce 1: Otevření Bible
Každý křesťan by měl denně strávit čas čtením Bible a modlitbou, aby napojil svého ducha! Nicméně, taková četba by neměla nahradit pravidelné studium Božího Slova. Tento předmět vás naučí, jak Bibli studovat.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Přístupy k biblickému studiu
V této lekci se více zaměříte na průběh učení a na základní postup, jak zadávat učební otázky.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Základní principy výkladu
Tato lekce se zaměří na některé z důležitých stránek výkladu. Většina základů křesťanské víry a doktríny byla ustanovena prostřednictvím výkladu Písma.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Obrazná řeč ve výkladu
Tato lekce vám poskytne zajímavý přehled obrazné řeči tak, jak je použita v podobě podobenství, proroctví, vzorech a symbolech I v biblické poezii.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Kompozice (skladba) – poznávání částí
Tato lekce pojednává o stránkách tzv. syntetické metody neboli metody studia celé knihy.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Syntéza – skládání částí dohromady
V této lekci najdete podrobné vysvětlení pojmů, struktury, literární formy a atmosféry.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Aplikace – studium metodou knihy
Tato lekce vám poskytne vzor, který můžete použít při studiu knih Bible.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Životopisná metoda studia
Biblické postavy byly skutečnými lidmi a studium těchto osob bude předmětem této lekce.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Tematická metoda studia
Tematické studium Bible je studium, které se zabývá určitým biblickým předmětem. Seznámení se s postupy pro tematické studium Bible vám pomůže získat lepší porozumění Bible.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 10: Posvěcující metoda studia
V této lekci se naučíte internalizovat Písmo prostřednictvím posvěcující metody. Písmo se stane vaší duchovní stravou a dá vám duchovní život.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Slovník
 
Zobrazit/stáhnout dokument