Duchovní dary

 

Duchovní dary
„Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti,“ napsal Pavel v 1. Korintským 12:1. Duchovní dary jsou velmi důležité pro tělo Kristovo. Autor Robert Brandt informuje o těchto darech, které jsou věřícímu k dispozici, aby mu pomohly stát se větším požehnáním pro církev a výkonnějším v šíření evangelia.
 
Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu
Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty
 
Lekce 1: Bůh má pro vás dary
Pro Boha a další členy jeho Těla jste velmi důležití. Jak budete postupovat touto lekcí, přijdete na to, že On má zvláštní dar nebo dary pro vás, a že On na vás spoléhá.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Bůh chce, abyste o Jeho darech věděli
Tato lekce vám pomůže pochopit Boží dary. Může vám pomoci rozpoznat některé duchovní dary, které má Bůh pro vás. Když rozpoznáte svůj duchovní dar, můžete jej začít rozvíjet a udělat tak z něj užitečnější dar.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Apoštolové a proroci
V této lekci se naučíme něco o rozsahu a funkci každého z těchto darů. Každý dar hraje velkou roli v rozvoji těla věřících.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Evangelisté a kazatelé-učitelé
Tato kapitola nás seznámí s dary, které se nazýváme evangelisté a kazatelé-učitelé.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Další dary služebností, část 1: Služba, vyučování, nabádání
Jsou i jiná obdarování pro službu než ta, která už jsme studovali. V této lekci se něco naučíme o takových darech a uvidíme, že mnoho věřících je může mít.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Další dary služebností, část 2: Dávání, vedení, projev milosrdenství, pomáhání
Jsme připraveni studovat další čtyři dary pro službu. Každý z nich má také důležitou funkci a účel v těle Kristově.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Slovo moudrosti, slovo poznání, víra
Poslední skupinou darů jsou dary Ducha. Každý z těchto darů dává Duch svatý a není možné je mít z lidské schopnosti nebo talentu.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Dary uzdravování, zázraků, proroctví
V této lekci budeme studovat další tři dary Ducha. Povšimneme si, že působení těchto tří darů se může překrývat. Někdy se setkáme s více dary ve stejný okamžik.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Rozlišování Duchů, jazyky, vykládání jazyků
V této poslední lekci budeme probírat poslední tři dary uvedené v 1. Korintským 12:8-10. Zvláštní pozornost budeme věnovat daru jazyků, protože je v současnosti rozšířený.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
Klíč k otázkám
 
Zobrazit/stáhnout dokument
 
Zprávy studenta
 
Zobrazit/stáhnout dokument
 
Answer Sheets
 
Zobrazit/stáhnout dokument