Začínáme

 

Začínáme
Kurz „Začínáme“ je jedním z klíčů k úspěchu ve všech oblastech života, včetně následování Ježíše Krista. Kurz obsahuje praktické lekce, které vám pomohou duchovně růst poté, co jste prožili znovuzrození. Berete-li učednictví vážně, je tento kurz pro vás!
 
Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu
Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu
 
1. lekce: Vaše první křesťanské kroky
V této lekci se naučíte důležitosti duchovního růstu a objevování důležitosti praktických církevních obřadů.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
2. lekce: Cesta učednictví
Je naší křesťanskou povinností, abychom se stali podobnými Kristu. V této lekci se naučíte, co to znamená následovat Krista a být mu podobnější.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
3. lekce: Jak získat co největší užitek ze studia Bible.
Klíčem ke křesťanskému růstu je studium toho, co Bible říká a jak to chápat. Budete se učit praktickým způsobům, jak studovat slova Písma.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
4. lekce: Rozvíjení vášně pro modlitbu
Chceme-li poznat druhé, mluvíme s nimi a nasloucháme jim. O tom je modlitba. Objevte během studia této lekce roli modlitby ve vašem životě.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
5. lekce: Používání a rozvíjení víry
Žít křesťanský život není vždy snadné. Toto studium vám pomůže naučit se pochopit, co je to víra a jak žít vírou v Krista.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
6. lekce: Církev – váš nový duchovní domov
Církev je víc než jen budova z kamene, oceli a malty. Objevte, co to opravdu znamená být součástí církve.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
7. lekce: Smysl uctívání
Jedním ze způsobů rozvíjení užšího vztahu s Bohem je uctívání. Tím, čemu se bude snažit Boží nepřítel bránit nejvíce, je vaše uctívání Boha. Naučte se, jak se skrze skutečné uctívání povznést nad tyto překážky.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
8. lekce: Poznávejte Ducha svatého
Duch svatý jako jedna ze tří Božích osob hraje ve vašem životě klíčovou roli. Jednal v Ježíšově životě už před stvořením a chce být i součástí vašeho života.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
9. lekce: Křest Duchem svatým
Duch svatý vás bude ve vašem životě posouvat dál. Podívejte se, jak působil změny v životech druhých lidí a přivedl je do užšího vztahu s Bohem.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
10. lekce: Staňte se podobnějšími Ježíši: Posvěcení
Silné slovo, ale co vlastně znamená? Být jako Ježíš v každém aspektu vašeho života. Naučte se, proč je důležité být jako Kristus v tomto světě, ve kterém žijeme.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
11. lekce: Jak zvládat pokušení
My všichni děláme věci, o kterých víme, že nejsou správné. Jsou věci, které máme pokušení dělat, ačkoliv bychom neměli. Objevte, jak bojovat proti pokušením, kterým budete čelit.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
12. lekce: Ovoce Ducha
Dobré výrobky pocházejí od dobrých výrobců. Tato lekce vysvětluje jak, proč, a kdy nese život ovoce.
 
Zobrazit/stáhnout lekci
 
13. lekce: Porážka úzkosti a strachu
Existuje celá řada věcí, které působí lidem strach. Naučte se konfrontovat své obavy a nechte svou víru překonat tyto obavy v Pánově přítomnosti.
 
Zobrazit/stáhnout lekci