Učednictví pro 21. století: Čelit výzvám

 

Učednictví pro 21. století: Čelit výzvám
Tento kurz je složen z praktických lekcí, které ti pomohou rozpoznat výzvy tvého života a vypořádat se s nimi podle biblických principů. Pomohou ti najít radost a bohatství ve tvém vztahu s Kristem. Pokud chceš duchovně růst a vidět ovoce svého života, je tento kurz právě pro tebe!
 
Prohlédnout/stáhnout celý kurz
Prohlédnout/stáhnout průvodní dokument
 
Lekce 1: Jak zvládat hněv
Tato lekce nabízí biblické zásady, jak zvládat hněv v jeho pozitivním i negativním aspektu s důrazem na pravidlo lásky.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Odpuštění
Tato lekce poukazuje na přínos odpuštění druhým lidem a také na naši zodpovědnost dojít odpuštění u druhých lidí.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Budování hlubšího přátelství
Autor této lekce objasňuje, jak nás rozbitá přátelství negativně ovlivňují a co bychom měli udělat, abychom si udrželi zdravé vztahy.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Vytrvalost
Tato lekce zdůrazňuje praktické kroky k vybudování sebekázně ve vytrvalosti, možné překážky a přínosy vytrvalosti.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Přijímání Boží výchovy
V této lekci autor popisuje způsoby, kterými Bůh ve své lásce vychovává své děti. Mluví o důležitosti našeho přijetí Boží práce a jeho cílů v našem životě.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Jak zvládat neúspěch
Hlavním cílem této lekce je porozumět příčinám neúspěchu. Autor nám přináší vhled na nový začátek a užitečné principy pro náš život.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Dary Ducha svatého
V této lekci se naučíš, co jsou to duchovní dary, jak je používat a chyby, kterým je třeba se vyhnout.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Tvé finance
Tato lekce nabízí biblický pohled na spravování osobních financí a uvádí principy, kterými bychom se ve financích měli řídit.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Proč Bůh dopouští utrpení?
Tato lekce zdůrazňuje ovoce, které získáme skrze utrpení, jak Bůh někdy používá utrpení k výchově svých dětí a jak si satan používá naše okolnosti, aby zničil naši víru.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 10: Jak poznat Boží vůli
Tato lekce nabízí šest klíčových faktorů, které jsou důležité pro poznání Boží vůle v našich životech.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 11: Porozumění duchovní autoritě
Porozumění duchovním autoritám a jejich následování je zásadní pro náš život s Bohem. Tato lekce poskytuje vhled do podstaty duchovní autority a její praktickou aplikaci.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 12: Jak najít své místo ve službě
Tato lekce ti praktickým způsobem pomůže odhalit, co znamená sloužit Bohu v místní církvi. Hlavním bodem této lekce je služba.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 13: Usilování o výjimečnost
Tato lekce zdůrazňuje důležitost dosahování těch nejlepších výsledků pro Boží království a nabízí praktické kroky pro dosahování stanovených cílů.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci