Učednictví pro 21. století: Jak způsobit změnu

 

Učednictví pro 21. století: Jak způsobit změnu
Způsobit změnu je závěrečná část z třídílné série kurzů o učednictví z Global University. Obsahuje praktické lekce, které Vám umožní pochopit Vaši roli ve službě Bohu a jiným a tím uvést do praxe poselství Písma.
 
Prohlédnout/stáhnout celý kurz
Prohlédnout/stáhnout průvodní dokument
 
Lekce 1: Rozvíjení vize
Vysvětluje vztah mezi vizí a modlitbou s cílem získat a rozvíjet vizi ve Vašem životě.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 2: Kristocentrické cíle
Jaký dopad mají cíle na úspěch ve tvém životě a jak si je stanovit tak, aby oslavovaly Boha.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 3: Povolání k evangelizaci
Vysvětluje biblické evangelizační poslání stejně jako roli Ducha svatého, Písma a modlitby v tomto procesu. Pomůže ti rozvinout strategii získávání ostatních pro Krista.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 4: Ochota se učit
Pojednává o tom, jak vede ochota učit se k proměnám.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 5: Služba ve sboru i za jeho hranicemi
Rozpoznává postoje, jednání a motivace služebníka a vysvětluje, jak tento postoj vede k zasažení ztracených.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 6: Maximální využití tvého času
Pojednává o způsobech, jak lépe řídit svůj čas, Určuje tři principy, které ovlivňují tvoje chápání času.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 7: Tvé schopnosti a obdarování
Vysvětluje, co je konečným cílem pro tvé dovednosti a nadání.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 8: Rozvinutí vůdčích dovedností
Popisuje vlastnosti vůdce a srovnává je s biblickými vedoucími. Probírá způsoby, jak rozvíjet svoje vůdčí vlohy/obdarování.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 9: Důležitost týmové práce
Probírá biblické příklady týmové práce a ukazuje vlastnosti dobrých týmů.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 10: Budování jednoty ve sboru
Pomáhá definovat, rozvíjet, bránit a objevovat jednotu a jeho potenciál ve tvém životě.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 11: Zvládání konfliktů
Odlišuje konstruktivní a destruktivní konflikty a hledá společné příčiny. Popisuje kroky ke konstruktivnímu řešení problémů.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 12: Zlepšování vlastních postojů
Vysvětluje rozdíl mezi dobrými a špatnými postoji a vysvětluje, proč je důležité mít stejné postoje jako Kristus.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci
 
Lekce 13: Překonávání překážek
Určuje čtyři zdroje překážek, se kterými se obvykle věřící potýkají, a dává biblické principy, jak se s nimi vyrovnat.
 
Prohlédnout/stáhnout lekci