Zodpovědný křesťan

Autor Jose R. Silva Delgado nám ukazuje, jak se stát věrnými správci. Ježíš v podobenství popisuje dva dobré služebníky, kteří spravovali svůj majetek moudře, ale odsuzuje třetího, který s tím, co mu bylo svěřeno, neudělal nic. Tento kurz učí, jak spravovat a investovat to, co nám Bůh svěřil, aby nám jednoho dne řekl: „Správně, služebníku dobrý a věrný... Vejdi a raduj se u svého pána.“ (Matouš 25:23)

V této lekci se naučíme pravdu o tom, že nejsme vlastníky toho, co máme, protože je to Bůh, kdo je vlastníkem všeho, co existuje. Pokud opravdu porozumíte plnému smyslu této pravdy, způsobí to převrat ve vašem životě a vaší službě.

V této lekci budete studovat svou úlohu správce věcí, které patří Bohu. Objevíte, že správcovství má co do činění s celým křesťanským životem, ne jen s jeho částí.

V této lekci se naučíte, jak řídit váš život tak, jak to chce Bůh. Za prvé zjistíte Boží plán pro váš život a za druhé zjistíte, jaká je vaše úloha v tomto plánu.

Jako Boží správci máme velkou nevyhnutelnou zodpovědnost věrně spravovat to, co nám Bůh dal. S ohledem na naši osobnost, naší zodpovědností je bránit to a rozvíjet, dokud nebudeme jako Kristus.

V této lekci se naučíte, jak procvičovat správcovství na svém těle. Najdete zde užitečné pokyny k tomu, jak zacházet se svým tělem k Boží oslavě, udržet ho v kondici a prezentovat jej vhodným způsobem před ostatními.

Tato lekce vám dá některé nápady na to, jak dobře využít váš čas. Naučí vás, jak objevit, rozvinout a použít vaše schopnosti pro Boží slávu.

Tato lekce stanovuje principy týkající se peněz a majetku, které by vás měly vést k postoji, jaký byste měli mít. Lekce dále stanovuje také techniky, které vám pomohou vykonávat vaše povinnosti.

Jakožto křesťanský pracovník nebo věřící potřebujete vědět, co dělat, abyste byli dobrými správci vašeho domova. Naučíte se, jak řídit vaši rodinu a používat váš domov tak, jak to chce Bůh.

V této lekci najdete návrhy na to, jak mobilizovat členy vaší církve k tomu, aby vykonávali Velké poslání, a dostanete nějaké nápady na to, jak zlepšit finanční situaci vašeho sboru.

Tato lekce vám pomůže objevit různé způsoby, jak můžete procvičit vaše správcovství ve společnosti jakožto svědek, občan nebo soused.