Bůh vás miluje


Vítejte do rodiny Global University! Chlapci a dívky v mnoha zemích studují ty stejné lekce, stejně jako mnoho jejich rodičů a starších bratrů a sester. Proč? Protože oni všichni rádi čtou o velkých mužích a ženách, co žili před dávnou dobou. A protože je zábava, dívat se na obrázky a dělat věci, které se po vás v každé lekci požadují.
Většina z vás si tyto lekce oblíbí kvůli tomu, co se naučíte o Bohu. Bůh miloval lidi, o kterých budete číst. Udělal pro ně mnoho úžasných věcí. Uvidíte, jak také vás Bůh miluje a dělá pro vás úžasné věci.

Naučte se o Bohu: Bůh má knihu nazvanou Bible nebo Bible svatá. Bůh vám v Bibli sděluje pravdu o sobě samém. Bůh vždy byl a vždy bude. Bůh může učinit cokoliv. On učinil tento svět. Bůh je všude a ví všechno. Bůh stvořil vás. On vás zná a miluje. Bůh je dobrý. Když Ho poznáš, budeš Ho milovat.

Naučte se o Bohu: Bůh může učinit to, co nikdo jiný. Bůh může tvořit, udělat něco z ničeho. Bůh stvořil svět v šesti dnech. Bůh stvořil dobrý svět, abyste v něm žili. Bůh stvořil šest pracovních dnů a jeden den odpočinku. Bůh vám v Genesis vypráví, jak stvořil svět. Genesis je první částí Boží knihy, Bible.

Naučte se o Bohu: Bůh stvořil prvního muže a ženu k obrazu svému. Bůh chtěl, aby byli jeho dětmi. Bůh miluje své děti a stará se o ně. Bůh stvořil také vás a chce, abyste vy byli jeho dítětem. Budete rádi dělat to, co Bůh chce, abyste dělali.

Naučte se o Bohu: Bůh učí své děti dělat to, co je správné. Boží nepřítel se snaží přimět lidi ke hříchu. Hřích oddělil Adama a Evu od Boha. Bůh stále miluje ty, kteří udělali něco špatně. Bůh vám v Bibli říká, co máte dělat.

Naučte se o Bohu: Bůh pomáhá rodičů starat se o jejich děti. Bůh ví, co cítíte k druhým. Bůh trestá ty, kdo s ostatními jednají špatně. Bůh po vás chce, abyste se ke druhým chovali dobře.

Naučte se o Bohu: Bůh vzal Enocha do nebe, aniž by zemřel. Bůh pro vás má úžasný domov v nebesích. Choďte s Bohem. On vás vezme do nebe.

Naučte se o Bohu: Bůh se zbavuje všeho zlého. Bůh chce lidi zachránit. Bůh zachrání všechny ty, kteří Ho poslouchají. Bůh zachrání vás.

Naučte se o Bohu: Bůh pečuje o ty, kteří Ho poslouchají. Bůh je šťastný, když říkáme: „Děkuji Ti.“ Dáváme oběti, abychom Bohu řekli: „Děkuji Ti.“

Naučte se o Bohu: Pán je jiné jméno pro Boha. Někteří lidé si dělají své vlastní bohy. Pán je jediný pravý Bůh. Bůh chce, abyste se k Němu modlili.

Naučte se o Bohu: Bůh zavolal Abrama, aby Ho následoval. Bůh vede a žehná těm, kteří Ho následují. Bůh vás vede svou knihou – Biblí.

Naučte se o Bohu: Bůh poslal beránka, aby zachránil Izáka. Bůh poslal svého Beránka, aby zachránil vás. Musíte přijmout Beránka Božího, abyste byli zachráněni.

Naučte se o Bohu: Boží požehnání je cennější než jídlo. Bůh odpustil a požehnal Jákobovi. Bůh vám připravil cestu do nebe. Bůh vám pomůže, když řeknete: „Je mi to líto.“

Naučte se o Bohu: Někteří lidé se snaží ublížit těm, kteří Boha milují. Bůh bude s vámi, ať jste kdekoliv. Bůh vše vyřeší pro vaše dobro. Bůh vám pomůže odpustit těm, kteří vás zranili.

Naučte se o Bohu: Bible vám pomůže znát Boha lépe. Ježíš vám pomůže znát Boha lépe. Boží Duch vám pomůže znát Ho lépe. Boží lid vám pomůže znát Ho lépe. Lépe Boha poznáte v nebi.