Rozumět Bibli

Předmětem tohoto kurzu je pečlivé a metodické studium Bible. V první části představuje autor, Dorothy Johns, principy, klíčové výrazy a způsoby výkladu, které jsou základní pro efektivní metody biblického studia. Následující řada lekci klade důraz na pečlivou četbu jednotlivých knih prostřednictvím syntetické metody neboli metody studia celé knihy. Kritiku životopisné, tématické a posvěcující metody ke studiu najdete v poslední části. Přestože je většina tohoto předmětu zaměřena na rozumový výklad toho, jak studovat Bibli, hlavní důraz je kladen na duchovní růst studenta a na systematické studium Písma, které je nejlepším způsobem k dosažení tohoto cíle.

Každý křesťan by měl denně strávit čas čtením Bible a modlitbou, aby napojil svého ducha! Nicméně, taková četba by neměla nahradit pravidelné studium Božího Slova. Tento předmět vás naučí, jak Bibli studovat.

V této lekci se více zaměříte na průběh učení a na základní postup, jak zadávat učební otázky.

Tato lekce se zaměří na některé z důležitých stránek výkladu. Většina základů křesťanské víry a doktríny byla ustanovena prostřednictvím výkladu Písma.

Tato lekce vám poskytne zajímavý přehled obrazné řeči tak, jak je použita v podobě podobenství, proroctví, vzorech a symbolech I v biblické poezii.

Tato lekce pojednává o stránkách tzv. syntetické metody neboli metody studia celé knihy.

V této lekci najdete podrobné vysvětlení pojmů, struktury, literární formy a atmosféry.

Tato lekce vám poskytne vzor, který můžete použít při studiu knih Bible.

Biblické postavy byly skutečnými lidmi a studium těchto osob bude předmětem této lekce.

Tematické studium Bible je studium, které se zabývá určitým biblickým předmětem. Seznámení se s postupy pro tematické studium Bible vám pomůže získat lepší porozumění Bible.

V této lekci se naučíte internalizovat Písmo prostřednictvím posvěcující metody. Písmo se stane vaší duchovní stravou a dá vám duchovní život.