Začínáme

Kurz „Začínáme“ je jedním z klíčů k úspěchu ve všech oblastech života, včetně následování Ježíše Krista. Kurz obsahuje praktické lekce, které vám pomohou duchovně růst poté, co jste prožili znovuzrození. Berete-li učednictví vážně, je tento kurz pro vás!

V této lekci se naučíte důležitosti duchovního růstu a objevování důležitosti praktických církevních obřadů.

Je naší křesťanskou povinností, abychom se stali podobnými Kristu. V této lekci se naučíte, co to znamená následovat Krista a být mu podobnější.

Klíčem ke křesťanskému růstu je studium toho, co Bible říká a jak to chápat. Budete se učit praktickým způsobům, jak studovat slova Písma.

Chceme-li poznat druhé, mluvíme s nimi a nasloucháme jim. O tom je modlitba. Objevte během studia této lekce roli modlitby ve vašem životě.

Žít křesťanský život není vždy snadné. Toto studium vám pomůže naučit se pochopit, co je to víra a jak žít vírou v Krista.

Církev je víc než jen budova z kamene, oceli a malty. Objevte, co to opravdu znamená být součástí církve.

Jedním ze způsobů rozvíjení užšího vztahu s Bohem je uctívání. Tím, čemu se bude snažit Boží nepřítel bránit nejvíce, je vaše uctívání Boha. Naučte se, jak se skrze skutečné uctívání povznést nad tyto překážky.

Duch svatý jako jedna ze tří Božích osob hraje ve vašem životě klíčovou roli. Jednal v Ježíšově životě už před stvořením a chce být i součástí vašeho života.

Duch svatý vás bude ve vašem životě posouvat dál. Podívejte se, jak působil změny v životech druhých lidí a přivedl je do užšího vztahu s Bohem.

Silné slovo, ale co vlastně znamená? Být jako Ježíš v každém aspektu vašeho života. Naučte se, proč je důležité být jako Kristus v tomto světě, ve kterém žijeme.

My všichni děláme věci, o kterých víme, že nejsou správné. Jsou věci, které máme pokušení dělat, ačkoliv bychom neměli. Objevte, jak bojovat proti pokušením, kterým budete čelit.

Dobré výrobky pocházejí od dobrých výrobců. Tato lekce vysvětluje jak, proč, a kdy nese život ovoce.

Existuje celá řada věcí, které působí lidem strach. Naučte se konfrontovat své obavy a nechte svou víru překonat tyto obavy v Pánově přítomnosti.