Učednictví pro 21. století: Jak způsobit změnu

Způsobit změnu je závěrečná část z třídílné série kurzů o učednictví z Global University. Obsahuje praktické lekce, které Vám umožní pochopit Vaši roli ve službě Bohu a jiným a tím uvést do praxe poselství Písma.

Vysvětluje vztah mezi vizí a modlitbou s cílem získat a rozvíjet vizi ve Vašem životě.

Jaký dopad mají cíle na úspěch ve tvém životě a jak si je stanovit tak, aby oslavovaly Boha.

Vysvětluje biblické evangelizační poslání stejně jako roli Ducha svatého, Písma a modlitby v tomto procesu. Pomůže ti rozvinout strategii získávání ostatních pro Krista.

Pojednává o tom, jak vede ochota učit se k proměnám.

Rozpoznává postoje, jednání a motivace služebníka a vysvětluje, jak tento postoj vede k zasažení ztracených.

Pojednává o způsobech, jak lépe řídit svůj čas, Určuje tři principy, které ovlivňují tvoje chápání času.

Vysvětluje, co je konečným cílem pro tvé dovednosti a nadání.

Popisuje vlastnosti vůdce a srovnává je s biblickými vedoucími. Probírá způsoby, jak rozvíjet svoje vůdčí vlohy/obdarování.

Probírá biblické příklady týmové práce a ukazuje vlastnosti dobrých týmů.

Pomáhá definovat, rozvíjet, bránit a objevovat jednotu a jeho potenciál ve tvém životě.

Odlišuje konstruktivní a destruktivní konflikty a hledá společné příčiny. Popisuje kroky ke konstruktivnímu řešení problémů.

Vysvětluje rozdíl mezi dobrými a špatnými postoji a vysvětluje, proč je důležité mít stejné postoje jako Kristus.

Určuje čtyři zdroje překážek, se kterými se obvykle věřící potýkají, a dává biblické principy, jak se s nimi vyrovnat.