Úhelné kameny pravdy

Jak jste už pravděpodobně zjistili, učení v Bibli nejsou prezentována podle témat. Například kniha Genesis ani žádná jiná nám nedává úplné vysvětlení božství. Důležitý způsob studia Bible je najít všechna učení související s určitým tématem. Autoři Floyd Woodworth ml. a David Duncan se budou držet tohoto systematického studia, aby zjistili, co Písmo učí o vesmíru a jeho Vládci, o lidstvu a struktuře, kterou Bůh zvolil pro jeho vývoj. Studenti také odhalí, co Bible říká o budoucnosti.

V této lekci budete studovat našeho Stvořitele a jeho podstatu.

V této lekci budete rozebírat morální charakteristiku Boha a uvidíte, že Bůh, který nás stvořil, je aktivní v pečování o své stvoření a zabezpečování všeho, co potřebujeme, abychom přišli do Jeho království.

V této lekci se budeme zabývat učením o Ježíši Kristu, který je “jasem jeho (Boží) slávy a vyjádřením jeho podstaty” (Židům 1:3)

V této lekci budeme rozebírat Ducha svatého: Jeho božství, osobnost a službu. Budeme se také zabývat ovocem Ducha.

Bible má hodně co říci o andělech. V této lekci se naučíme něco o vlastnostech andělů. Budeme studovat Boží anděly, a stejně tak původ a podstatu satana a jeho padlých andělů. V neposlední řadě se dozvíme, že Boží všemohoucnost je zárukou vítězství věřících nad silami zla.

V této lekci se podíváme na lidstvo a práva a povinnosti těch, kteří akceptují svrchovanost Boha

V této lekci se dozvíme, co Bible říká o původu a následcích hříchu. Ale díky Bohu nemusíme ukončit studium v tomto bodě beznaděje. Také se dozvíme o řešení, které nabízí Kristus.

Bible je psané Boží zjevení. To znamená, že je nejvyšší autoritou v církvi a v životě věřících.

V této lekci budeme zkoumat nástroj, který si Bůh vybral, aby Ho oslavil, aby se staral o duchovní život a šířil dobrou zprávu mezi ostatní. Když studujeme církev a pochopíme její pravý význam, budeme schopni ocenit hodnotu, kterou jí Bůh dal a která způsobila, že za ni dal svůj život.

V této lekci budeme rozebírat naplnění biblických proroctví a budoucí naplnění Božího plánu.