Království, moc a sláva

Nový zákon – nová smlouva, kterou Bůh uzavřel s lidstvem skrze svého Syna, Ježíše Krista, je předmětem tohoto kurzu, který napsali Jean-Baptiste Sawadogo a Marcia Munger. Tento přehled Nového zákona nám ukazuje, že Bůh autoritativně promlouvá k církvi a k současnému světu, stejně jako to dělal v Novém zákoně a v průběhu historie. Informace obsažené v tomto kurzu vám pomohou lépe pochopit novozákonní pravdy a způsob, jakým nám jsou předávány. Studium tohoto kurzu umožní studentům mnohem lépe vyučovat Boží Písmo ostatním lidem.

Tato lekce obsahuje přehled Nového zákona a umožní vám vidět, jak Boží ruka stála za historickými událostmi.

V této lekci se dozvíte, v čem jsou první čtyři knihy Nového zákona podobné co se týče vyprávění Ježíšova příběhu, a v čem se liší. Naučíte se také něco o zemi, ve které Ježíš žil, a o místech, ve kterých sloužil.

V této lekci budete zkoumat zvláštní vztah, který je mezi evangelii Matouše, Marka a Lukáše. Poté se budete zabývat evangelii Matouše a Marka zvlášť.

V léto lekci se blíže podíváte na Lukáše, třetí synoptické evangelium, a Jana, evangelium napsané učedníkem, kterého Ježíš miloval. Studiem jejich vnímání osoby Ježíše a jeho služby budete inspirováni Ho uctívat a milovat víc.

Dozvíte se, co se stalo, když se učedníci shromáždili v Jeruzalémě v poslušnosti k Ježíšovým příkazům.

V této lekci budete přemýšlet nad listy souvisejícími s církví během let po koncilu v Jeruzalémě, když se Pavel vydal na svou druhou a třetí misijní cestu.

V této lekci budete probírat tzv. vězeňské listy – listy, které Pavel napsal během svého uvěznění v Římě. Ukazují, jaká byla církev v tomto období, a také odhalují něco víc a Pavlově charakteru.

Budeme studovat pět listů, které byly napsány v letech po Pavlově prvním uvěznění v Římě.

V této lekce budeme studovat listy, které byly napsány v letech po Pavlově smrti. V mnoha směrech to byly pro mladou církev těžké časy. Ale Duch Boží jim dal moudrost a směr.

Budete se zabývat tím, jak byl sestaven Nový zákon, a seznámíte se s důkazy o tom, že nám byl správně a přesně předán. Díky těmto faktům uvidíte, proč můžete spoléhat na Nový zákon, když hledáte, jak sloužit Pánu a žít pro Něj.