Duchovní dary

„Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti,“ napsal Pavel v 1. Korintským 12:1. Duchovní dary jsou velmi důležité pro tělo Kristovo. Autor Robert Brandt informuje o těchto darech, které jsou věřícímu k dispozici, aby mu pomohly stát se větším požehnáním pro církev a výkonnějším v šíření evangelia.

Pro Boha a další členy jeho Těla jste velmi důležití. Jak budete postupovat touto lekcí, přijdete na to, že On má zvláštní dar nebo dary pro vás, a že On na vás spoléhá.

Tato lekce vám pomůže pochopit Boží dary. Může vám pomoci rozpoznat některé duchovní dary, které má Bůh pro vás. Když rozpoznáte svůj duchovní dar, můžete jej začít rozvíjet a udělat tak z něj užitečnější dar.

V této lekci se naučíme něco o rozsahu a funkci každého z těchto darů. Každý dar hraje velkou roli v rozvoji těla věřících.

Tato kapitola nás seznámí s dary, které se nazýváme evangelisté a kazatelé-učitelé.

Jsou i jiná obdarování pro službu než ta, která už jsme studovali. V této lekci se něco naučíme o takových darech a uvidíme, že mnoho věřících je může mít.

Jsme připraveni studovat další čtyři dary pro službu. Každý z nich má také důležitou funkci a účel v těle Kristově.

Poslední skupinou darů jsou dary Ducha. Každý z těchto darů dává Duch svatý a není možné je mít z lidské schopnosti nebo talentu.

V této lekci budeme studovat další tři dary Ducha. Povšimneme si, že působení těchto tří darů se může překrývat. Někdy se setkáme s více dary ve stejný okamžik.

V této poslední lekci budeme probírat poslední tři dary uvedené v 1. Korintským 12:8-10. Zvláštní pozornost budeme věnovat daru jazyků, protože je v současnosti rozšířený.