Učednictví pro 21. století: Čelit výzvám

Tento kurz je složen z praktických lekcí, které ti pomohou rozpoznat výzvy tvého života a vypořádat se s nimi podle biblických principů. Pomohou ti najít radost a bohatství ve tvém vztahu s Kristem. Pokud chceš duchovně růst a vidět ovoce svého života, je tento kurz právě pro tebe!

Tato lekce nabízí biblické zásady, jak zvládat hněv v jeho pozitivním i negativním aspektu s důrazem na pravidlo lásky.

Tato lekce poukazuje na přínos odpuštění druhým lidem a také na naši zodpovědnost dojít odpuštění u druhých lidí.

Autor této lekce objasňuje, jak nás rozbitá přátelství negativně ovlivňují a co bychom měli udělat, abychom si udrželi zdravé vztahy.

Tato lekce zdůrazňuje praktické kroky k vybudování sebekázně ve vytrvalosti, možné překážky a přínosy vytrvalosti.

V této lekci autor popisuje způsoby, kterými Bůh ve své lásce vychovává své děti. Mluví o důležitosti našeho přijetí Boží práce a jeho cílů v našem životě.

Hlavním cílem této lekce je porozumět příčinám neúspěchu. Autor nám přináší vhled na nový začátek a užitečné principy pro náš život.

V této lekci se naučíš, co jsou to duchovní dary, jak je používat a chyby, kterým je třeba se vyhnout.

Tato lekce nabízí biblický pohled na spravování osobních financí a uvádí principy, kterými bychom se ve financích měli řídit.

Tato lekce zdůrazňuje ovoce, které získáme skrze utrpení, jak Bůh někdy používá utrpení k výchově svých dětí a jak si satan používá naše okolnosti, aby zničil naši víru.

Tato lekce nabízí šest klíčových faktorů, které jsou důležité pro poznání Boží vůle v našich životech.

Porozumění duchovním autoritám a jejich následování je zásadní pro náš život s Bohem. Tato lekce poskytuje vhled do podstaty duchovní autority a její praktickou aplikaci.

Tato lekce ti praktickým způsobem pomůže odhalit, co znamená sloužit Bohu v místní církvi. Hlavním bodem této lekce je služba.

Tato lekce zdůrazňuje důležitost dosahování těch nejlepších výsledků pro Boží království a nabízí praktické kroky pro dosahování stanovených cílů.