Křesťanská dospělost

Křesťanská dospělost je zaměřením každého věřícího a cílem je dosáhnout "zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti" (Efezským 4,13). V tomto 190 stránkovém kurzu Rick Howard učí, že ačkoliv nemůžeme být zcela jako Kristus, máme se snažit dosáhnout na tento nejvyšší cíl, který nám Bible stanovila, protože nám to umožní dosáhnout více, než splnění cíle, který je příliš jednoduchý.

Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu icon Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty icon


Bůh touží po rostoucím společenství s každým člověkem. Lidstvo také touží po tomto vztahu a cítí se ztraceno bez společenství s Bohem.
Tento kurz, když si jej Duch svatý použije k tomu, aby vás učil, vám pomůže růst. A jak porostete, budete si uvědomovat nová práva a důležitější povinností v Boží rodině.

Zobrazit/stáhnout lekci icon


Viděli jsme, že náš nebeský Otec touží po naší dospělosti, abychom s Ním mohli být ve společenství. Potřebujeme růst a naplnit účel, pro který nás Bůh stvořil k obrazu svému.
"Jak křesťanská dospělost vypadá?" můžete se zeptat. To je náš cíl v této lekci. Chceme jasně definovat křesťanskou dospělost z hlediska cílů, které můžeme vidět.

Zobrazit/stáhnout lekci icon


Hlavní ilustrací křesťanské dospělosti v Bibli je Ježíš Kristus. My křesťané máme být proměněni do podoby Ježíše Krista. To je konečný cíl křesťanské dospělosti.
V této lekci budeme studovat některé jiné ilustrace. Budou zahrnovat rodinu, farmaření a stavění. Naším cílem je vidět pojem křesťanské dospělosti tak jasně, jak je to jen možné.

Zobrazit/stáhnout lekci icon


Jedna část této lekce vám má z pasáží z Písma ukázat věci, které způsobují, že je křesťanská dospělost brzděna nebo dokonce zcela zastavena. Další část této lekce je seznam věcí, které napomáhají duchovnímu růstu. Pokud tyto věci známe, můžeme spolupracovat s Duchem svatým na růstu našeho nového života v Kristu. Společně bychom v tomto studiu měli najít povzbuzení a pomoc.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Rodiče a učitelé často používají odměny k tomu, aby nás povzbudili k růstu. Těmto odměnám se říká podněty. Podnět je něco, co nás uvádí do pohybu. Bible nám ukazuje mnoho podnětů, poskytnutých pro křesťanskou dospělost. Tato lekce vám má představit některé z těchto biblických odměn.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Dospívající křesťané jsou schopni přijímat učení, které pro ně má Duch svatý. Toto učení vede k cíli křesťanské užitečnosti. Rostoucí křesťané si musí být vědomi závěrečné zkoušky, kterou musejí složit před jejich Pánem. Musí být dosaženo dospělé rodinné zodpovědnosti. Ale jak dosáhneme těchto cílů? Tato kapitola se zabývá praktickými kroky, jak těchto cílů dosáhnout.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V Božím slově je velmi důležitý princip, kterému se křesťané učí: Musíme stanovit to, co jsme se naučili a poté jít dál. Neměli bychom pokračovat jen proto, abychom opakovali tu stejnou lekci. Neprodlévejme v dětské fázi našeho dospívání. Základ naší křesťanské zkušenosti musí být zabezpečen. Teprve poté musíme začít budovat něco více, než jen základní pravdy.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Jednou se někdo zeptal: „Kdyby jsi byl u soudu za to, že jsi křesťan, bylo by zde dost důkazů na to, aby tě usvědčily?“ V jistém smyslu je celý svět jako porota. Dokonce i nevěřící poznají, jestli křesťané žijí to, co vyznávají nebo o čem mluví. Tato lekce se zabývá nejpřesvědčivějším důkazem dospělého křesťanského života: manifestem věřícího o Ježíšově charakteru ve jeho nebo jejím vlastním životě.

Zobrazit/stáhnout lekci icon


U věřících, kteří se posunují směrem k obrazu Ježíše Krista, jsou vidět specifické důkazy. Za prvé, nesou nezaměnitelnou podobu rodiny. Začínají víc a víc vyjadřovat charakter Ježíše Krista.
Práce věřícího je druhým a stejně jasným důkazem dospělosti. Rostoucí věřící je užitečný věřící. Jak se míra dospělosti zvětšuje, věřící se stávají schopnějšími přijmout zodpovědnost.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Poměřovat sám sebe standardem, kterého dosáhl Ježíš Kristus ve svém životě na zemi se zdá být těžké. Ale nezoufejte! Bůh nám nejen nastavil standard, ale také nám pomáhá dosáhnout cíle. Božím největším potěšením je vzít slabého člověka a ukázat Svou sílu skrze jeho proměnu. To je ta veliká naděje našeho povolání v Ježíši Kristu.

Zobrazit/stáhnout lekci icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon