Lidé, úkoly a cíle

Většinu našich znalostí získáme dvěma způsoby: ze vzorů a z principů. V této knize autor Billie Davis analyzuje vedení z obou pohledů a uvádí jako příklady několik Bohem vyvolených vedoucích. Studenti mají možnost se zamyslet nad těmito známými biografickými studiemi z Bible v souvislosti s vedením. Kniha obsahuje popis nejmodernějších teorií vedení a rozvoje lidí a vysvětlení, jak tyto teorie lze aplikovat v souladu s křesťanskou vírou a praxí.

Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu icon Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty icon

Jaké jsou vlastnosti zbožného vedoucího? A jaké je místo vedoucího v Božím plánu? V této lekci budeme studovat vedoucí z Bible a naučíme se něco o vedení v životních situacích.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této kapitole budeme studovat pravidla navazování vztahů s lidmi a odhalíme, že pro dobré vedení je důležité to, jak vnímáme ostatní.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této lekci budeme zkoumat biblické příklady a principy Božího plánu pro rozvoj a udržování Jeho Církve. Také se dozvíme něco o našem vlastním růstu coby křesťanských vedoucích a jak toto pomáhá Církvi růst.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této lekci budeme studovat vedení krále Davida a aplikovat,co se naučíme, do současného vedení. Naučíme se také, jak načrtnout plány a připravit pracovní listy pro určitý projekt.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Biblický záznam o Jozuovi ukazuje, jak vedoucí komunikují s ostatními. Na jeho příkladu se naučíme důležité komunikační principy a také jak naslouchat jako vedoucí.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této lekci budeme zkoumat metody velkého vůdce – Nehemjáše. Od něj a současných vědců se naučíme, jak řešit problémy a dělat rozhodnutí.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Musíme se naučit chápat důležitost a podstatu cílů. Měli bychom také přijmout zodpovědnost za jejich dosažení. Studium biblické knihy Ester nám pomůže přijmout zodpovědnost ve vedení.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Aby naše vedení mělo smysl, měli bychom pochopit postupy církve a jak přispívají k dosažení cílů, které nám dal Bůh.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Klíčem k dobrému vedení je motivace – pro vedoucí a následovníky. Pochopení motivace lidí je zásadní k tomu, abychom jim mohli pomoci dosáhnout cíle, které byly určeny.

Zobrazit/stáhnout lekci icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon