Duchovní dary

„Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti,“ napsal Pavel v 1. Korintským 12:1. Duchovní dary jsou velmi důležité pro tělo Kristovo. Autor Robert Brandt informuje o těchto darech, které jsou věřícímu k dispozici, aby mu pomohly stát se větším požehnáním pro církev a výkonnějším v šíření evangelia.

Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu icon Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty icon

Pro Boha a další členy jeho Těla jste velmi důležití. Jak budete postupovat touto lekcí, přijdete na to, že On má zvláštní dar nebo dary pro vás, a že On na vás spoléhá.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Tato lekce vám pomůže pochopit Boží dary. Může vám pomoci rozpoznat některé duchovní dary, které má Bůh pro vás. Když rozpoznáte svůj duchovní dar, můžete jej začít rozvíjet a udělat tak z něj užitečnější dar.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této lekci se naučíme něco o rozsahu a funkci každého z těchto darů. Každý dar hraje velkou roli v rozvoji těla věřících.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Tato kapitola nás seznámí s dary, které se nazýváme evangelisté a kazatelé-učitelé.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Jsou i jiná obdarování pro službu než ta, která už jsme studovali. V této lekci se něco naučíme o takových darech a uvidíme, že mnoho věřících je může mít.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Jsme připraveni studovat další čtyři dary pro službu. Každý z nich má také důležitou funkci a účel v těle Kristově.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Poslední skupinou darů jsou dary Ducha. Každý z těchto darů dává Duch svatý a není možné je mít z lidské schopnosti nebo talentu.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této lekci budeme studovat další tři dary Ducha. Povšimneme si, že působení těchto tří darů se může překrývat. Někdy se setkáme s více dary ve stejný okamžik.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této poslední lekci budeme probírat poslední tři dary uvedené v 1. Korintským 12:8-10. Zvláštní pozornost budeme věnovat daru jazyků, protože je v současnosti rozšířený.

Zobrazit/stáhnout lekci icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon